Innerlijke kind een stem geven

Wanneer je volledig solidair met je ziel wilt handelen en wilt uitproberen of je de dromen en behoeften van je ziel waar kunt maken, heb je een dapper en zelfverzekerd innerlijk kind nodig. Het bange en ontmoedigde deel zal je anders voortdurend in de weg zitten met al zijn angsten en vermijdingsstrategieën bij de verwerkelijking van je dromen.

Het innerlijke kind is het ware emotionele lichaam waarin alles verankerd is wat je niet kon of wilde voelen, of het nu liefde, verdriet, schaamte, teleurstelling, angst, shock, woede maar ook wildheid en uitbundige levensvreugde is. Het innerlijke kind is een geheel van ervaringen, wensen, dromen en verlangens. Daar zijn alle verlangens opgeslagen die je als kind hebt meegemaakt. En wel volkomen subjectief, zoals je de dingen heb beleeft met je nog niet gerijpte kinderhersenen die nog niet abstract en analytisch konden denken. Hoe je je jeugd ook hebt beleefd, de ware emoties zijn opgeslagen in je innerlijke kind, oftewel in het limbische systeem van je hersenen. Maar ook je kinderlijke reacties op alles wat je hebt meegemaakt zijn opgeslagen, en het zijn juist deze kinderlijke reacties die in je dagelijkse leven nu nog steeds voor problemen kunnen veroorzaken. Dit komt omdat je nog steeds onbewust in eerste instantie vanuit pijnvermijding handelt als je je innerlijke kind niet bewust waarneemt en beschermt. (Bron: Het helen van je innerlijke kind, Susanne Hühn 2017)

De pijn, verdriet, gevoelens van onmacht, teleurstelling en andere negatieve en moeilijke gevoelens stop je weg omdat je geen (juiste) hulp gekregen hebt als kind bij het omgaan met deze emoties en het oplossen ervan. Hierdoor raakt het (innerlijke) kind beschadigd. Het (innerlijke) kind zal een overlevingsstrategie ontwikkelen om niet meer die nare situaties terecht te komen. Met andere woorden, als je als kind niet wordt geholpen bij het oplossen van jouw beschadigingen, neem je jouw overlevingsstrategieën mee naar je volwassen leven.

Enkele van deze overlevingsstrategieën zijn:

– Perfectionisme
– Geen ‘nee’ kunnen zeggen
– Volledig in werk op gaan
– Opkomende emoties onderdrukken
– Eigen verlangens en behoeften opzij zetten om de vrede te bewaren 

Deze overlevingsstrategieën die je als kind ontwikkeld hebt, kunnen je op de korte termijn een gevoel van verlichting geven, maar op de lange termijn zullen deze en de bijbehorende aangeleerde patronen en manieren van doen, niet zo ondersteunend en opbouwend werken. Ze kunnen je zelfs verder gaan beschadigen.

Perfectionisme kan bijvoorbeeld een manier zijn om een minderwaardigheidsgevoel te onderdrukken. Op de lange termijn kan dit leiden tot overspannenheid of zelfs een burn-out. Het kost zo ongelooflijk veel energie om alles perfect te willen doen, perfect te willen zijn, dat je hierop leeg loopt. Ook het opzijzetten van eigen verlangens en behoeften kan in eerste instantie veilig aanvoelen, maar op de lange termijn zal dit leiden tot een ongelukkig en onbevredigend gevoel over je leven.

Doordat wat we als kinderen hebben meegemaakt nog steeds een rol speelt in ons volwassen leven, is het zeer waardevol om hier eens naar te kijken wanneer je vast loopt in het leven. Er zijn genoeg therapieën en behandelingen waarbij cognitieve gedragsverandering aangepakt wordt. Vaak weten we wel hoe het komt, waarom we op een bepaalde manier handelen. We realiseren ons zeer goed dat ons handelen niet altijd in ons eigen voordeel is en hoe het wel zou moeten. Keer op keer nemen we onszelf voor het de volgende keer anders te doen, maar helaas lukt dat niet.

Dit komt dus omdat het emotionele stuk wat onbewust in onze hersenen nog steeds de touwtjes in handen heeft, nog niet is aangepakt. Precies dit is het gene wat we behandelen tijdens Innerlijk Kind werk.

Aangezien iedereen anders is, kan ik geen vaststaand traject aanbieden. Ik kijk per persoon wat diegene op dat moment nodig heeft. Ik heb dus geen vastomlijnd programma, maar pak intuïtief aan wat aangepakt mag worden. Jij hebt zelf de controle over het aantal sessies dat je nodig hebt. 

Wanneer je nog vragen hebt over het innerlijk kind werk, neem gerust contact op.

Kinderen van nu…

Een belangrijke realisatie is dat de kinderen van nu, de innerlijke kinderen van hun volwassen zelf worden.

Dit is dan ook de reden dat ik mij op persoonlijk vlak altijd zal blijven inzetten om op scholen bewustwording te creëren over het authentiek kunnen blijven en zijn van kinderen.

Met name een grote groep kinderen die hoogsensitief is, ervaart problemen op school. Doordat hoogsensitiviteit zich op verschillende manieren kan uiten bij kinderen, worden er vaak foutieve conclusies getrokken wanneer kinderen problemen vertonen op school. Bij concentratieproblemen of druk gedrag wordt vaak gedacht aan ADD of ADHD, maar niet aan hoogsensitiviteit. In bijna 80% van de gevallen van ADD of ADHD, blijkt een kind eigenlijk hoogsensitief te zijn. (Hoogsensitieve kinderen, Esther Bergsma 2016)
Een groot gebrek aan kennis over hoog sensitiviteit op scholen ligt hieraan ten grondslag.

Het overgrote deel van hoogsensitieve kinderen is ook een beelddenker. Beelddenkers lezen lichaamstaal en voelen spanningen en emoties sterker aan. Ze leren niet auditief (via het gehoor), maar visueel. Problemen met taal worden snel geschaard onder dyslexie, terwijl een verschillende werking van het brein (beeld denkend) de oorzaak is.
(Voor meer informatie over beelddenken verwijs ik graag naar de website van Ik Leer Anders)

Ik wil voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen dat er “iets mis” met hen is. Voordat we een label plakken, laten we vooral proberen om kinderen te begrijpen. Vaak weten ze dondersgoed zelf wat ze nodig hebben. Alleen geven we te weinig aandacht en ruimte aan hun eigen inbreng of hun manier van ‘zijn’.

Door letterlijk mijn eigen hoogsensitieve kind te ondersteunen en begeleiden in zijn schoolcarrière hoop ik kennis op te doen over hoe we hoogsensitieve beelddenkers een plek kunnen geven in het huidige voornamelijk linguistisch gerichte onderwijs. Ik zet me dan ook graag in om te kijken hoe we de problemen die jij als ouder of het kind ervaren (thuis of op school) kunnen verminderen.

Wanneer je over dit onderwerp van ideeën wilt wisselen, neem gerust contact op. Graag zelfs!

De kinderen van nu worden de innerlijke kinderen van hun volwassen zelf. 

Vind je eigen geluk

Tijdens het Pathfinder Traject gaan we op zoek naar jouw unieke levenspad naar meer zelfbewustzijn en geluk.

Dit traject bestaat uit diverse technieken en opdrachten die uiteindelijk je zelfbewustzijn vergroten waardoor je beter inzicht hebt in wat jouw geluk vergroot.

 

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een bijzondere karaktereigenschap die vele voordelen en mooie talenten met zich mee brengt.

In een kort traject kunnen we deze karaktereigenschap nader onderzoeken. Hoogsensitiviteit wordt je grootste kracht als je weet hoe je het in moet zetten.

 

Energiewerk

Ieder mens heeft naast een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam dat bestaat uit chakra’s en bijbehorende auralagen.

Tijdens een healing schonen we je energetische lichaam op en brengen we stagnerende energie weer in beweging. Zo kun je weer meer energie en ontspanning ervaren.